Avsluta meningar

Ett väldigt enkelt och bra sätt att exempelvis starta ett möte så att alla får känna sig delaktiga och säga något är att be alla i gruppen att ”avsluta meningen”.

Syfte: Att deltagarna lär känna varandra bättre. Passar även grupper där man redan känner varandra och därmed inte behöver presentera sig med namn.

Genomförande: Man går laget runt, alla får avsluta en påbörjad mening. Ledaren säger början på meningen – och deltagarna, en i taget, får avsluta meningen. Alla kan få samma mening, eller så får alla olika, en egen mening att avsluta. Man kan välja att hinna med många meningar dvs ha ganska högt tempo och korta avslutningar, eller så får varje person möjlighet att prata lite längre…

 • Jag kom till det här mötet för att …
 • Det värsta/bästa jag vet är …
 • Jag blir rädd/arg/ledsen/glad/besviken när …
 • Om jag fick ändra på en sak i mitt liv/på jobbet/i Sverige/i världen…
 • Viktigast i mitt liv just nu är…..
 • Jag trivs bäst med livet när…
 • Om jag fick 100 000 kr skulle jag …
 • Om jag var GD/Arbetsmarknadsminister…
 • Om jag fick resa vart som helst skulle jag …
 • På fritiden vill jag helst …
 • Det viktigaste hos en vän är …
 • Det sämsta/bästa med mitt arbete är …
 • Jag tycker om människor som…
 • Jag skulle vilja lära mig mer om…
 • Om jag fick flytta var som helst i världen skulle jag…
 • Om jag fick göra vad jag ville under ett helt år skulle jag…
 • Ett trevligt/mindre trevligt semesterminne är…
 • En person jag gärna skulle vilja träffa är…. (nu levande eller död) Och då skulle vi…..
 • En tidsperiod jag skulle vilja uppleva är….
 • En present jag minns är….
 • Min första kärlek…
 • Mitt första jobb…. 

Alternativt genomförande 1:

1. Möblera två ringar med stolar. Den ena vänd inåt och den andra vänd utåt. Deltagarna sitter då i par om två och två vända mot varandra. Är det ett udda antal sätter sig lämpligen ledaren på en stol och deltar för att skapa jämna par.

2. Ledaren ger deltagarna ett ämne/oavslutad mening att prata om under en viss tid. Övningen kan genomföras så att den ena personen talar först i två minuter sedan får den andre tala i två minuter.

3. Efter en samtalsomgång flyttar deltagarna i en cirkel ett steg åt höger så att ny samtalspartner skapas. Antingen fortsätter deltagarna på samma ämne eller ett nytt.

Alternativt genomförande 2:

Om gruppen ska vara en grupp under längre tid kan man avsätta mer tid för övningen. Deltagarna kan då få i uppgift att individuellt slutföra meningarna genom att skriva ner fortsättningen på dem. De väljer själva sin egen fortsättning. Efteråt samlar man gruppen i en ring och går igenom en mening i taget. Deltagarna får berätta hur de har slutfört meningen och fritt förklara hur de tänker.Kommentera