Enkel handlingsplan

En mall för enkel handlingsplan kommer här: 

Vad ska åstadkommas?

Vad blir skillnaden mot hur det var innan?

När ska det hända? 

Vilka blir berörda? Vad ska var och en göra? Vad vill vi att var och en ska känna?
1.    
2.    
3.    

Finns det något vi MÅSTE ta hänsyn till?

Uppföljning – när? vem? hur?Kommentera