Gissa lögnen

8lognDet här är en rolig metod för att lära känna varandra lite mer – om det t ex är en grupp där alla redan är bekanta. Det brukar bli mycket skratt och ge nya kunskaper om varandra. Passar liten till mellanstor grupp, större grupper delas förslagsvis in i mindre grupper på ca åtta deltagare i varje.

Alla i gruppen ska tänka ut tre fakta om sig själva, två saker som är sanna och en lögn. Be deltagarna att tänka ut fakta som kanske är lite ovanliga och ”wild and crazy” så det inte blir så lätt att gissa rätt.

Sedan går man laget runt och berättar, en i taget. Som ledare kan du börja – vilket då blir ett exempel på hur man kan berätta, och även sätter nivån för hur mycket man ska berätta om sina fakta. Detta anpassar du till gruppen, syftet med övningen och hur mycket tid ni har till förfogande.

När man är klar med en person så skickar den vidare till någon annan i gruppen, som i sin tur får berätta om sina fakta.

Övriga i gruppen ska försöka klura ut vilken av berättelserna som överensstämmer med sanningen, via handuppräckning kan man få rösta på den uppgift som är sann.

Alternativt upplägg:
Varje deltagare i gruppen skriver kort ner sina tre fakta på ett A4 papper, dvs två sanningar och en lögn. Allas faktapapper sätts sedan upp på väggen och därefter kan man göra på två olika sätt:

1)     Alla samlas vid väggen och har en gemensam diskussion och klurande kring vilken fakta som är falsk om varje deltagare.

eller

2)    Alla gör en egen gissning och sätter ett frågetecken bakom det påstående man tror är falskt på de övriga deltagares faktapapper.

Övningen avslutas med att man går laget runt och varje deltagare avslöjar vilken av faktauppgifterna som är falsk.Kommentera