Gruppindelning genom att räkna

Detta är ett slumpartat sätt att dela upp en större grupp i mindre grupper. Passar särskilt bra om man vill mixa grupperna så att inte de som brukar vara tillsammans hamnar i samma grupp.

Gör så här:

  • Räkna högt samtidigt som du pekar eller nickar mot en person i taget. Gå inte för fort fram, se till att varje person har koll på vilken siffra de fick. T ex: du är en 1:a, du är 2:a, 3:a, 4:a, 5:a (beroende hur många grupper man vill dela upp i), börja  sedan om igen med 1, 2, 3, 4, 5, tills alla deltagare har fått en siffra.
  • Alla 1:or (2:or, 3:or, 4:or osv) letar sedan rätt på varandra och bildar en grupp. Man kan underlätta detta genom att informera (medan alla sitter kvar), ex. att alla 3:or/grupp 3 går till grupprum 3 osv. 
  • Man kan även i starten informera om att alla 1:or är gruppledare, och får ansvara ex. för att det skrivs anteckningar, att tiden hålls, att alla får komma till tals osv. Poängtera att gruppledaren inte själv behöver hålla koll på allt detta, utan kan delegera uppgifterna/utse en sekreterare, tidshållare osv.


Kommentera