Gruppindelning på klädtema

Lära känna-övning som ger avslappnad stämning samt gruppindelning

Antal: minst 8, helst fler

Här är en lära-känna-övning som också är en form av gruppindelning. Be deltagarna forma grupper utefter hur de är klädda just nu. Deltagarna bestämmer själva, det finns inga regler, utan gruppens kreativitet får avgöra. Det kan till exempel bli en grupp med alla som har jeans, en grupp för stickade tröjor, en för färgglada kläder, en för de som har gympaskor osv. När deltagarna grupperat sig får en grupp i taget berätta varför just de bildar en grupp. Gruppindelningen kan sedan användas för andra aktiviteter som kräver gruppindelning, eller så räcker det med att bara ha format grupperna.Kommentera