”Jag – min bästa vän”

alfonsVar och en presenterar sig inför hela gruppen som om de själva vore sin bästa vän. Man berättar helt enkelt om sig själv i tredje person. Till  hjälp finns ett antal frågor.

Metoden fungerar bra även i grupper där man känner varandra, men vill fördjupa relationerna och kunskapen om varandra. Viktigt att det finns trygghet i gruppen.

Genomförande:
Dela ut frågorna till deltagarna. Säg att det handlar om dem själva, men att de ska besvara frågorna som om de vore en god vän. 

Ge deltagarna lite tid att svara på frågorna.

Ställ fram två stolar framför gruppen, be första personen ta plats på en stol. Den andra stolen är tom – där föreställer vi oss att personen som ska presenteras sitter! För den som berättar är ju en god vän!

Välj ut en som ska börja, be personen att presentera sig själv som om han/hon är sin egen bäste vän!

Frågor:

Min vän heter…..

Hon/han tycker mycket om att…..

Hon/han tycker mindre om att…..

Typiskt för min vän är att….

Min väns bästa sidor är….

När min vän blir stor ska hon/han…..Kommentera