Kollegial handledning

Kan användas i arbetslag, ledningsgrupper, nätverk mm.
Gemensamt är att gruppen träffas regelbundet på avtalad tid. En form av kontrakt/överenskommelse för att formalisera träffarna är bra att utforma.

Ex. på regler för träffarna:
Vi har en start och sluttid som alla respekterar. Vi stänger av alla telefoner. Vi talar i jagform, utifrån vår egen upplevelse. Allt stannar i gruppen. Vi utser en samtalsledare – som håller koll på tiden och turordningen.

En handledningsträff kan starta med ”Rundan” utifrån frågeställningarna:
1. Vad har hänt sedan sist?
2. Vad är aktuellt just nu?
3. Vad vill jag ta upp vid detta handledningstillfälle.

I den kollegiala handledningen kan olika alternativa metoder användas t ex vägledande samtal, reflekterande team, öppen diskussion i gruppen, varianter på ”Rundan” osv.

Utvärdering
Varje handledningstillfälle avslutas med en reflektion från alla i gruppen.
o Vad har fungerat bra, vad kan göras bättre
o Vad tar jag med mig från denna gång/eget lärande

Slutlig utvärdering görs utifrån det kontrakt som utformades vid start.Kommentera