Mingel – gruppindelning

Det här är en mycket aktiv gruppindelning, där deltagarna själva måste ta initiativ för att hitta de andra i sin grupp.

Vid ankomst till utbildningen/konferensen så får man en strof /fras ur en sång. Ingen får samma, alla har en unik strof. Uppdraget blir att hitta de andra som har strofer från samma sång! Viktigt att välja välkända sånger, gärna refrängen!

Ex.
Jag vill,

vara din,

margareta bara,

vara din,

ska du veta.Kommentera