Scenarioarbete med lösningsfokus

Scenarioarbete kan vara en lämplig metod när vi lite mer strukturerat vill diskutera och belysa framtiden. Presentera det ämnesområde som gruppen ska arbeta med. Beskriv i stora drag hur det kommer att gå till, hur lång tid det tar etc.

  • Be varje deltagare att skriva ner fem viktiga frågor som man närmare vill belysa eller utveckla inom dagens ämnesområde.
  • Skriv upp alla frågor på exempelvis blädderblock eller på vita tavlan.

Deltagarna väljer ut vilka frågor man ska arbeta vidare med. Till exempel kan man be varje deltagare att markera de fem viktigaste frågorna med tuschpenna eller klisterprickar. Räkna samman och markera vilka fem frågor gruppen ska arbeta vidare med.

Dela in i lämpligt antal grupper och arbeta igenom varje fråga enligt följande:

  1. Beskriv dagsläget, hur ser det ut idag.
  2. Hur ser vår vision ut? Vad vill vi egentligen om vi själva får bestämma? Vad är drömläget om 3, 5 eller 10 år framåt i tiden (beroende på vad som passar).
  3. Föreställ er att åren gått och ni befinner er nu 3, 5 eller 10 år framåt i tiden. Er beskrivning av framtiden, som ni genomförde i förra steget, har nu blivit verklighet.
  4. Vad krävdes för att nå detta?
  5. Hur bar vi oss åt + Vad gjorde vi?
  6. Allt dokumenteras på blädderblock.
  7. Varje grupp får 3-5 minuter per fråga för att presentera vad man kommit fram till.

Gemensam diskussion

Fortsatt arbete med handlingsplan  – exempelvis med metoden ”Enkel handlingsplanKommentera