Sex tänkande hattar

Tänkandet är viktig mänsklig förmåga. Ett problem är dock att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar ihop känslor, information, logik, önskningar och kreativitet.
Syftet med de sex tänkande hattarna är att styra tänkandet och att dela upp det i delar så att den/de som tänker använder endast ett sätt att tänka åt gången. En hatt med en viss färg representerar en viss sorts tänkande.
Metoden kan användas när en grupp behöver lösa ett problem och undvika argumentation. Den kan också användas när en enskild individ ska lösa ett komplext problem och behöver komma loss från sina gamla vanliga tankemönster.

Vit hatt: Neutral, bär fakta och information. Vilken information har ni? Vilken information behöver ni?

Röd hatt: Eld, passion, värme, känsla… Du litar på din intuition, visar bilder utan förklaringar.

Svart hatt: Svarta tankar, pessimistens hatt, fylld med dömande, negativ kritik och varningar om varför saker inte fungerar.

Gul hatt: Solsken och positiva tankar, du ser möjligheter och fördelar med förslagen.

Grön hatt: Grön växtlighet, kreativitet, tänker utanför ramarna och inställd på nya idéer och nya möjligheter.

Blå hatt: Himlen, ser helheten, letar efter röda tråden och söker samband, mönster och analys. Under blå hatt sätts dagordningen för mötet, vilken ordning och hur ofta hattarna används. Summerar diskussionen.

Man kan antingen bestämma att en person ska iklä sig en viss hatt under mötet och se till att låta den komma till användning under diskussionen alternativt att hela gruppen använder en hatt i taget.

Alternativt kan man låta diskussionen flöda fritt och låta var och en kommentera vilken hatt man använder när man gör ett inlägg. Gruppen bör då och då stanna upp och fråga sig om man verkligen använt sig av alla hattar eller om man missat något perspektiv.

Exempel:

– Vit hatt redogör för frågan
– Grön hatt spånar på hur ni kan gå vidare med nya idéer och möjligheter
– Gul hatt hjälper till att lista alla fördelar med förslaget
– Svart hatt drar nackdelarna, allt som kan gå fel
– Röd hatt tas på – vad säger magkänslan?
– Blå hatt avslutar med att sammanfatta

Variant
Dela in deltagarna i tre grupper.
Grupp 1) vit och blå hatt – tar fram fakta, information, helhet, analys
Grupp 2) Grön, gul och röd hatt den sk ”rasta-hatten” – tar fram nya idéer, möjligheter, fördelar, med stor kreativitet och känsla
Grupp 3) Svart hatt – gör riskanalys!

Mer om modellen
Modellen är utvecklad av Edward de Bono och det finns flera hemsidor på nätet som beskriver den närmare. De Bono har också givit ut flera böcker om Sex tänkande hattar och andra metoder för kreativt tänkande.Kommentera