Tvärtom-metoden

imageTvärtom-metoden är en kreativ metod där man formulerar problemet som motsatsen till det man vill åstadkomma, exempelvis ”hur ska vi få så dåligt samarbete som möjligt?”. Eller ”hur kan vi ge våra kunder ett så dåligt bemötande som möjligt?”. Genom att hitta på förslag till detta kan man få syn på saker man tagit för givet, och få nya perspektiv på problemet. Eftersom människor ibland har lättare att uttrycka sig negativt kommer de snabbare igång genom tvärtom-metoden och låsningar kan brytas. Tänkandet stimuleras i nya banor till kreativa idéer.

Exempel:
Vill du få deltagarna på ett möte, en kurs, i en arbetsgrupp eller liknande att reflektera över och ta ansvar för sitt eget arbetssätt och sina arbetsformer? Börja med att fråga så här: Hur gör vi den här kursen (eftermiddagen, kvällen, projektarbetet etc) så värdelös och misslyckad som möjligt?

  1. Be deltagarna, i grupper eller bikupor, att ta fram så många idéer som möjligt. Uppmuntra till att komma med många och gärna lite galna idéer. Lista alla förslag på tavlan eller blädderblock.
  2. Ta fram de 3 (eller 5, eller … välj själv) värsta, farligaste, mest effektiva sätten att sabotera ert arbete. Detta kan göras exempelvis med klisterprickar eller markeringar med tuschpenna.
  3. Vänd på steken och tänk TVÄRTOM. Vad är motsatsen, det vill säga hur är det när det är bra? Man ber gruppen vända på dem till en kreativ motsats (det räcker alltså inte att ta bort eller sätta dit en negation).
  4. Hur når vi dit? Låt grupperna eller bikuporna diskutera detta.
  5. Redovisa vad grupperna kommit fram till. Resultatet blir en gemensam syn på hur man tillsammans ska göra träffen, mötet, kursen så nyttig, rolig, lärorik och intressant som möjligt.

Upphovskvinna till metoden är Lena Börjesson.Kommentera