Ytterlighetstänkande – brainstormingteknik

Ytterlighetstänkande är en variant av brainstorming som går ut på att hitta nya infallsvinklar till problemet genom att identifiera dess ytterligheter. Den fungerar som så att man ställer sig frågan ”hur skulle lösningen se ut/fungera om vi gör den…” följt av en ytterlighet. På så sätt kan det dyka upp idéer som inte kommit fram i vanliga fall.

Arbetsgång:

Bestäm och formulera problemet.

Sök sedan idéer med olika ytterligheter:

Den….

enklaste lösningen på problemet <—> mest komplicerade lösningen

billigaste <—> dyraste

vackraste <—> fulaste

vildaste <—> vanligaste

trendigaste <—> mest klassiska

största <—> minstaKommentera