Co-coaching

En metod för att två och två dela tid och byta idéer med varandra på lika villkor. De två som bildar par behöver kanske inte vara väldligt nära arbetskamrater, men det kan underlätta om man känner till den andras arbete.

Definition

Metoden skall vara en hjälp till självhjälp – vi tar inte över varandras problem. Det är ej terapi, ej heller en mentorskapsrelation. Det är en ”Med-människa relation” – på lika villkor. Du hjälper mig – jag hjälper dig.

Några grunder

 • En person i taget är i centrum: En frågar, en svarar sedan byter man roller. Båda ska få lika mycket tid.
 • Positiv anda och miljö. Ej fikastund. Behöver viss ”formalisering”.
 • Frivillighet och tystnadsplikt råder.
 • Regelbundenhet viktigt – t ex. 6 veckors perioder – utvärdera efter det.

Det praktiska

 • Byt stolar för att betona rollerna (frågare/lyssnare och svarare/berättare).
 • Sitt snett emot ej rakt emot. Sitt bekvämt och ostört.
 • Förbestämd plats och tidsram – formalisering!
 • Börja med de som vill – frivillighet!
 • Förankra uppåt – det ska vara ok med chefen!

En co-coaching session

20 – 60 minuter

 1. 5 min: Vad har hänt sen sist? Uppföljning, orientering
 2. 25 minuter ggr 2. En i taget i centrum.
 3. Sammanfatta
 4. 5 min: Nästa träff? Tacka varandra.

Coachingtips

Den som kommer på lösningar på egen hand är mer benägen att agera, så vänta med råd och tips. Locka istället fram från din kollega. Med uppmuntran kommer de goda idéerna.

Förflytta er från abstraktion till konkretion. (Frågor som underlättar detta: Kan du beskriva hur? Hur märker du detta? Hur gjorde du? Hur vet du det? etc.)

Resultat?

Ett mer öppet, positivt och konstruktivt klimat. Alla kommer till tals och blir sedda, delaktiga och aktiva. Äntligen tid till nödvändig reflektion!Kommentera