Stolrace

Ställ undan alla bord, ställ stolarna längs ena väggen på rad. Be alla deltagarna ta av sig skorna och ställa sig på stolarna. Dela sedan in deltagarna i minst tre lag, tilldela dem minst en stol mindre än de är antal deltagare i varje grupp, till exempel fyra-fem deltagare på tre stolar. Lagen namnges och uppgiften för de olika lagen är att du ber dem, med hjälp av sina stolar, flytta sig från ena änden av rummet till den andra (eventuellt fram och tillbaka om rummet är litet).

Kommentar: Du kommer snart märka att det blir ett race om vem som kommer först även om du i instruktionen inte säger att det gäller att ta sig fram först. Premiera den som kommer sist med något litet pris. Diskutera gärna vad som fick dem att tävla om det blev så att de gjorde det.Kommentera