Idégenerator

Ett utmärkt sätt att kittla kreativiteten och få fart på brainstormingen. Man ställer motsatser och ytterligheter mot varandra. Några exempel:

Ersätta
Vad kan ersättas? Vem istället? Vad istället? Andra ingredienser? Andra material? Annan process? Annan energikälla? Annan plats? Annat angreppssätt? Annan tid?

Förstora/Förminska
Vad kan läggas till? Mer tid? Oftare? Starkare? Högre? Större? Längre? Tjockare? Tyngre? Vad kan ge extra värde? Fler ingredienser? Fler funktioner? Fördubbla? Multiplicera? Överdriva? Vad kan tas bort? Mindre? Komprimera? Miniatyr? Lägre? Kortare? Smalare? Lättare? Ta bort? Rationalisera? Dela isär? Underskatta? Mer sällan?

Annan användning
Vad mer kan detta användas till? Nya sätt att använda det som finns? Nya användningssätt om modifierad? Vad mer kan vi skapa av detta? Andra marknader/användare?

Komplext/minimalistiskt
Så mycket funktioner som möjligt eller minsta möjliga antal komponenter med bibehållen grundfunktion

Invertera
Vad är motsatsen? Kasta om positivt och negativt? Göra tvärtom? Bak och fram? Upp och ner? Insidan ut? Byta roller? Göra det oväntade?

Önska
Om inga begränsningar fanns… Vad är ideallösningen? Vad sker om….? Jag önskar vi kunde…

Forntid/framtid
Hur gjorde man på stenåldern, medeltiden?
Hur kommer man att göra om 10, 100 eller 1000 år?

Slumpmässig input
Grundtanken är att låta kreativiteten stimuleras av slumpen, t.ex. att slå upp en sida i en ordbok eller annan bok och slumpmässigt välja ett ord och låta sig stimuleras av detta för att lösa problemet. Att slå på TV och använda det första man ser som inspirationskälla. Att slumpmässigt välja ut ett foto.


One Comment on “Idégenerator”

  1. johankivi skriver:

    Idétorka.nu fungerar också bra om man behöver uppslag för design/kommunikationsövningar.


Lämna ett svar till johankivi Avbryt svar