Samarbete

 

personal-109967_640

 • Samarbete förutsätter positiva förväntningar. Vi beter oss som andra förväntar sig att vi ska vara.
 • Lita på andra! Vägen ur bristande tillit heter Risktagning.
 • Livskraftiga grupper kännetecknas av att alla i gruppen upplever sig själva som resurser.
 • Engagemang + Förmåga = Kvaliteten på resultatet
 • Många missförstånd beror på oförmåga att uttrycka sig. Var tydlig, se till att alla i gruppen förstår!
 • Argumentera för att övertyga – inte för att vinna (Basera dina argument på fakta, inte på tyckande)
 • Vi jobbar bättre om vi har roligt när vi arbetar.
 • Målet anger vad vi ska åstadkomma tillsammans.
 • Arbetsuppgifter och ansvar ska fördelas (Fundera över vem som gör vad – finns dolda talanger? Andra synsätt kan komma fram vid omfördelning)
 • Ibland behövs en ledare (jfr dirigent)
 • Problem kan lösas med fantasi och systematik.

Ur Samarbetsboken av Kerstin Lindström.

 Kommentera