Flytta stolar

Övningen har tre syften som kan betonas beroende på grupp och sammanhang.
1) Att uppleva hur svårt det kan vara att kommunicera om man har olika normsystem och kultur.
2) Att uppleva att vara i minoritet respektive majoritet och hur man förhåller sig till det.
3) Att öva sig i konflikthantering.

Beskrivning: Deltagarna får i tystnad varsin lapp med ett uppdrag kring att flytta stolar. Lapparna ger olika instruktioner till olika deltagare, t.ex. ställ stolarna i en cirkel, ställ stolarna upp och ner. Uppgiften går att lösa så att alla har slutfört sitt uppdrag, men det skapas ofta kaos när de olika grupperna krigar med varandra om stolarna.
Görs med fördel efter en paus.

Material: Uppdragslappar, många stolar, ett rum utanför med en ren/fri vägg.
1. Be deltagarna ställa upp sig på ett led utanför rummet och vara helt tysta. Berätta att de nu ska få varsitt uppdrag som de ska lösa utan att tala med varandra. Säg att de ska vänta tills de får startsignal.
2. Ge varje deltagare en lapp när hon/han går in i rummet. När deltagaren har läst instruktionen ta tillbaka lappen/ha en korg där de ska slänga lappen.


Följande lappar finns:

 

Ställ alla stolarna vid väggen

Ställ alla stolar upp och ner

Ställ alla stolar i en cirkel

Bär ut alla stolar ur rummet

Lapparna måste anpassas så att de passar för rummets förutsättningar. Uppgiften måste gå att lösa för alla. (Ovanstående uppdrag löser man förstås genom att man bär ut alla stolar, ställer dem upp och ner i en cirkel vid väggen!)

3. När alla deltagare har kommit in i rummet, ge startsignal.

4. Deltagarna kommer nu att försöka lösa sin uppgift, bråka om stolarna och ha olika taktiker för att kommunicera kring sina uppdrag. Var noga med att ha full koll på att de inte får prata med varandra, rita eller något liknande. Hetsa dem gärna att de ska lösa uppgiften så fort som möjligt.

5. Låt dem lösa uppdraget eller bryt när energin börjar gå ner. Be dem ställa sig i en cirkel på golvet.

6. Frågor: Vad var det som hände? Vissa kommer ha förstått att de fått olika uppdrag, andra inte. Skriv upp följande frågor på blädderblock eller motsvarande. Prata i storgrupp eller dela upp i grupper eller bikupor.
Hur reagerade jag på situationen?
Hur kommunicerade jag med de andra?
Hur upplevde jag när jag märkte att någon motarbetade mig?
Vad kände jag när jag träffade någon som hade samma uppdrag som jag?
Om de inte löste uppdraget: Var det möjligt att lösa uppdraget så att alla var nöjda? Varför hände det inte?
Vad skulle ha behövts för att ni skulle kunna ha löst uppdraget?
Om de löste uppdraget: Hur kom ni på lösningen? Hur lyckades ni få varandra att förstå?

Samtal och reflektion
Vilka situationer i samhället kan man jämföra denna upplevelse med? Här kan man associera till att komma till ett nytt land och inte förstå koderna, att vara i en majoritets/minoritetssituation, att jobba i ”stuprör” och inte se helheten, att inte samarbeta för att nå mål osv. Man kan gärna dela ut exempelvis 10 lappar med ett uppdrag, 8 med ett annat uppdrag, 4 med ett tredje osv. för att på så vis skapa en tydlig majoritets/minoritetssituation.

 


10 Comments on “Flytta stolar”

 1. Göran Westling skriver:

  Jag blev själv ”utsatt” för denna övning för några år sedan, och tyckte den var fantastiskt tydlig och talande. När vi irrat runt ett tag och inget verkade hända mer än att vi märkte att irritationen växte kastade ledaren in kommentaren: ”Det går att lösa så att alla får sin vilja igenom” vilket gjorde många av oss tittade upp och började försöka identifiera hur de olika instruktionerna löd, och hjälpa varandra så att vi kom till en lösning. När vi väl klarat det kände vi oss mycket belåtna och tog till oss budskapet att: om alla bara fokuserar på sin egen uppgift finns risken att vi inte ser att vi ofta hindrar och motarbetar varandra. Om vi lyfter blicken och ser varandra kan vi bli mycket effektivare i vårt gemensamma uppdrag, och slipper riskera att vi i vår iver att genomföra våra deluppdrag motarbetar varandra.

 2. Sesslan skriver:

  Hej! Vilken rolig övning – hur många deltagare kan delta i den samtidigt?

  • Marie skriver:

   Övningen fungerar nog bäst om det är mellan 5-20 deltagare. Med alltför många deltagare tror jag att det blir svårt att överblicka och hålla koll. Lycka till! /Marie

 3. Evelina skriver:

  Jösses vilken intressant övning. Precis vad min grupp behöver.

 4. soffinSofia skriver:

  Hur många stolar, ungefär? Jag har en grupp på 12 deltagare.

  • Marie skriver:

   Minst lika många som de är! Jag har alltid bara använt de antal som funnits i rummet. Ibland har det varit exakt anpassat till antal deltagare, ibland har det nog funnits flera. Lycka till! /Marie

 5. Fredrik skriver:

  Ungefär hur lång tid bör övning ta ifrån start till slut? När kan man kasta in kommentaren kopplat till att man märker de inte får till det?

  • Marie skriver:

   Svårt att ge ett generellt svar! Du bör studera gruppen noggrant, så att du inte kommer in för tidigt. Men ett tecken på att det kan vara dags är om flera bara blir stående och tittar på, eller om några börjar motarbeta varann… Men det är ju också viktigt att det hinner känna av hur det känns innan och efter informationen att uppdraget går att lösa… Lite is i magen bör du nog ha… 😉 Lycka till! /Marie

 6. isa skriver:

  Hej låter inspirerande och jag vill gärna testa men hur skapas ringen av stolarna? Vilken typ av rum kräver det om man dessutom har instruktionen ställ stolarna mot en vägg?

  • Marie skriver:

   Stolarna kan till exempel ställas i en avlång ring med ena sidan längs en vägg. Precis som du är ute efter så krävs det plats i ett rum för detta. När jag tänker använda denna övning brukar jag alltid kolla extra noga vilken typ av lokaler vi ska vara i. Om stolarna är flyttbara och ok att ställa upp och ner, om det finns plats i korridor eller liknande utanför mötesrummet att ställa stolarna i ring. Om det finns andra grupper närvarande i det ”yttre” rummet som kan bli störda… Osv. Lycka till!


Kommentera