Spegling – avslutningsfeedback

Ett sätt att avsluta ett möte/en workshop/en utbildning är att göra en Spegling. Spegling innebär att deltagarna ”tittar sig i spegeln” och tänker efter hur det har varit.
Hur har mötet/seminariet/kursen varit?
Hur har vi själva varit?
Vad var bra?
Dåligt?
Hur var mitt bidrag?
Och andras?
Först en egen reflektion – gärna med egna stödanteckningar – och sedan går man laget runt och ger och tar feedback.


One Comment on “Spegling – avslutningsfeedback”

  1. Bertil Törestad skriver:

    Utvärderingar är knepiga. När man haft en heldag med många deltagare eller en konferens över flera dagar är det bra att försöka vänta med utvärderingarna. Jag har funnit att om utvärderingarna görs omedelbart efter avslutat
    möte kommer de ofta trevliga sociala mötena att färga utvärderingen av själva mötesinsatsen.
    Så skjut gärna på speglingen eller värderingen.

    torestad.blogspot.com


Kommentera