Kreativitetsövning – filmen om oss

I en arbetsgrupp där man känner varandra väl, kan man ibland behöva öka kreativiteten, göra något annorlunda och ha roligt tillsammans.

Ge gruppen ett uppdrag:
Om en film/tv-serie skulle göras om oss, vad skulle det i så fall vara för film/tv-serie? Komedi, drama, sit-com, äventyr, western, science ficton, thriller, deckare osv. Vilka skådespelare skulle gestalta oss?

Uppdraget blir att i gruppen  – alternativt i mindre grupper –  komma överens om en genre, vilka skådespelare som skulle engageras, och att sedan berätta om denna film/tv-serie.

Den här övningen utmanar fantasin, får oss att tänka kreativt, träna på att komma överens och att presentera en idé.Kommentera