Kommunikationsövning – rygg mot rygg

Den här övningen illustrerar hur svårt det kan vara med kommunikation. Det är så lätt att det blir missförstånd fast viljan finns hos båda att förstå varandra!

Instruera deltagarna att de ska jobba två och två med ryggen mot varandra. En av personerna har en skiss framför sig och ger en muntlig instruktion om vad den andre ska rita av. Han/hon ska försöka förmedla samma bild till den andra som man själv har.  I anvisningarna får man inte använda substantiven på teckningen, t. ex. ”rita ett hus med en flaggstång”, utan man ska istället beskriva formen på objekten. Ex: i nedre vänstra hörnet ska du rita en trekant, i mitten en ring osv.

Man kan bygga upp övningen i flera steg.
I första steget
får den som ritar inte prata, utan skall försöka rita bara genom att lyssna på instruktionerna. Syftet är att belysa svårigheten med enbart en muntlig kommunikationskanal.
I andra steget får den ritande personen besvara frågor med Ja eller Nej, inte säga något mer. Den som instruerar kan då t ex fråga om personen förstår.
I tredje steget är det fri kommunikation, den som ritar kan fritt ställa frågor.

Efter avslutad övning stämmer man av och ser hur nära originalbilden man kommit. Fundera över vad som underlättade kommunikationen – var det lättare att skapa samma bild när mottagaren fick ställa frågor? Vad kan vi lära oss av det?

 Kommentera