Varje mötesdeltagares värdefulla bidrag

När du bjuder in deltagare till ett möte, så är det en fin gest och en framgångsfaktor att redan i inbjudan signalera vad varje person förväntas bidra med. Efter varje namn kan du kort beskriva vilken kompetens/erfarenhet du vill att personen ska tillföra. T ex  ”Anna Nilsson, erfaren projektledare – vill att du bidrar med att ge oss råd kring projektets ledning”.
När en mötesdeltagare känner att det är betydelsefullt att just han/hon är med på mötet, med sina erfarenheter, sina  idéer och sin kompetens, så ökar också viljan att bidra och överhuvudtaget vara med på mötet. Att delta på mötet blir mer värdefullt redan från första början till skillnad från tanken att ”det spelar ingen roll om jag är där eller inte”.
Har personen sen förhinder att komma – blir det också lättare att utse en ersättare som kan vara med istället. Man vet vilken typ av bidrag, roll på mötet, som deltagandet ska innebära.Kommentera