Om världen vore en by

Om hela världen reducerades till en by med 100 innevånare och alla proportioner bibehölls så bestod byn av:
57 asiater
21 européer
14 amerikaner (från Nord- och Sydamerika)
8 afrikaner

52 var kvinnor
48 män

70 ickekristna
30 kristna

89 heterosexuella
11 homosexuella

6 personer skulle inneha och utnyttja 59% av alla gemensamma tillgångar, och de personerna kom från USA

80 hade otillräckliga boendeförhållanden
70 var analfabeter
50 var undernärda
1 döende
2 föddes
1 hade en dator
1 hade en akademisk examen.

Om man betraktar hela världen på detta sätt så påvisas nödvändigheten av samhörighet, förståelse, acceptans och utbildning för alla. Om du vaknar i morgon, frisk och icke-sjuk, så är du lyckligare lottad än 1 miljon människor som inte kommer att leva nästa vecka.
Om Du inte har upplevt ett krig , inte upplevt hunger, fångenskapens ensamhet eller dödskampens smärta, så är Du lyckligare lottad än 500 miljoner människor här på jorden.
Om det finns mat i Ditt kylskåp, om Du har ett jobb, om Du har tak över huvudet och en säng att sova i, då är Du rikare än 75 % av innevånarna på jorden.
Om Du har tillgång till avlopp och övrig sanitet (toalett m.m.) är Du lyckligare lottad än 2,8 miljarder människor.
Om Du har rent vatten att dricka varje dag är Du lyckligare lottad än 1,3 miljarder människor.
Har Du ett konto på en bank, lite pengar i börsen och småslantar i en ask, då tillhör Du de rikaste 8% av jordens innevånare.Kommentera