Det beror på vart du ska…

– Vill du vara snäll och tala om för mig, hur jag ska gå för att komma härifrån.
– Det beror på vart du ska, svarade katten.
– Det betyder inte så mycket vart, sade Alice.
– Då kvittar det åt vilket håll du går, sade katten.
– Bara jag kommer någonstans, tillade Alice som en förklaring.
– Det gör du säkert, sade katten, om du bara går tillräckligt långt.

Ur Alice i underlandet, Lewis CarrollKommentera