Grupparbete – med eller utan redovisning

Sitter man vid småbord kan du låta deltagarna arbeta i smågrupper (3-5 personer i varje grupp) med uppgifter som du lägger ut. Det kan vara samma uppgift eller olika uppgifter vid olika bord – som grupperna sedan får presentera och som övriga kan ge synpunkter på.

Vad gäller redovisning – tänk efter noga i vilket syfte det skall göras. Om syftet är att deltagare skall ha diaog med varann kanske det inte alltid krävs en redovisning. En snabb med effektiv redovisning får man om grupperna redovisar olika delar. De övriga kan förstås lägga till om något fattas.Kommentera