Grevinnan/greven och betjänten

En lek som passar bäst utomhus eller i ett rum med stort golv.  Både barn och vuxna kan vara med. Kan passa bra som en av lekarna i en femkamp.

Man tävlar i par eller i lag. Varje par har ett par tidningar till sin hjälp. En i paret är grevinnan/greven som inte går gå någonstans utom på tidningarna som betjänten flyttar åt henne (eller honom om det är en greve). Grevinnan/greven får bara stå på en tidning i taget. 
Om man gör denna som stafett kan den som varit grevinna/greve första sträckan bli betjänt till nästa som står i tur så att alla i laget får prova båda rollerna.Kommentera