Dela in i mindre grupper

 

 

 

 

 

En metod som är vanlig när man leder ett möte/en workshop – så vanlig att man kanske inte tänker på det som en metod – är att dela in deltagarna i mindre grupper. När man vill få en avslappnad atmosfär är det smart att låta deltagarna få skapa och känna trygghet i det lilla formatet först. Det bildas snabbt band mellan kurskamrater om man får jobba i en mindre grupp till en början.  Det blir en trygghet när man sen agerar i storgrupp. Helt enkelt ett bra sätt för att få igång en grupp, skapa energi och dialog! Det man inte vågar säga i en storgrupp, kan vara mycket lättare att säga i en liten grupp.
Det är ganska häftigt att höra hur ljudnivån stiger, när man delat ut en uppgift eller ställt en fråga och grupperna sedan sätter igång sina samtal. Från en tyst storgrupp till sorlande hav av små grupper!

Beroende på syfte så kan man också ha en tanke med hur man delar in i grupper. Den lilla gruppen kan bestå av två, tre eller fyra personer.  Antingen får deltagarna själva välja, eller så styr man genom att säga att man ska vända sig till den som sitter bredvid, eller kanske den som sitter mittemot på andra sidan bordet. Vill man kanske att fler ska lära känna varandra bättre så ser man till att de som inte tidigare pratat så mycket med varann bildar en grupp.
Ett sätt att dela in är att räkna och peka på deltagarna. Sen bildar 1:orna en grupp, 2:orna en grupp och så vidare. Par som pratat två och två kan i ett nästa steg paras ihop med ett annat par och bilda grupper om fyra.
Ibland är syftet med träffen att deltagarna ska komma vidare i en process, och att de då får tid under mötet att prata och planera – då kan det vara bäst att sitta tillsammans med kollegan/kollegorna.

Som alltid – syftet och målet med mötet/konferensen/utbildningen vägleder dig i valet av tillvägagångssätt!

 Kommentera