Pedagogiska bord

En enkel metod för samtal, reflektion och för att systematiskt lära av varandra i vardagen. Att möta andra med liknande arbetsuppgifter och erfarenheter är ofta mycket givande. Allt som oftast är det detta man lyfter fram som det bästa med en konferens eller en utbildning. Med den här enkla metoden behöver man inte lägga pengar och tid på resor – man träffas lokalt på sin arbetsplats.

Så här går det till:
Metoden pedagogiska bord är lätt att använda. Man samlas lokalt, i en arbetsgrupp, tillsammans med kolleger av olika kategorier eller inom samma kategori. Samtalen utgår från den egna erfarenheten och bygger på allas aktiva medverkan. Man lyssnar på varandra, jämför tankar och förhållningssätt, blir bekräftade och får nya idéer av varandra – som man går hem och provar, ser resultatet av och sedan kan reflektera vidare över.

Den som kallar till samtalet väljer en pedagogisk utmaning, en fråga man vill ha belyst. Samtalsgruppen bör inte ha fler än åtta deltagare. En i gruppen agerar samtalsledare. Om alla inte träffats förut gör man en kort presentationsrunda i början. Personen som valt frågeställningen gör en kort inledning. Därefter gör man en runda i gruppen, alla får kort svara på hur de uppfattat frågeställningen. Samtalsledaren fördelar sedan ordet och ställer frågor: ”Hur gör du?” ”Hur tänker du?” ”Vilka är dina erfarenheter?” Tankar och erfarenheter utbyts. Samtalsledaren själv bör ligga lågt i diskussionen, fördela ordet och se till att man håller sig till den röda tråden dvs till dagens fråga.
När alla lyssnat till varandra tar man en ny runda då alla får redovisa vad de lärt sig, vad de fått för nya tankar. Samtalsledaren summerar. Eventuellt gör man en överenskommelse om vad man vill pröva till nästa gång, en slags hemläxa som ger nya konkreta erfarenheter att redovisa. Lämplig tid för samtalet är ca två timmar.

Fördelar med metoden:
Samtalsledarens kontroll, att alla är aktiva och att man fokuserar på en fråga gör att man i metoden pedagogiska bord når längre, strukturen hjälper oss att få nya insikter. Lokala nätverk stärks genom att mötas så här och man upptäcker att alla kan lära av varandra och har gemensamma frågeställningar. När man lyckas ger det så stor behållning att det är självklart att fortsätta träffas och utvecklas tillsammans.


One Comment on “Pedagogiska bord”

  1. […] mera om detta hos t ex Länsbibliotek Dalarna eller på Metodbanken (en riktig guldgruva även det […]


Kommentera