Positiva namnet

En presentationsövning där man samtidigt övar självkännedom och stärker självkänslan.

Så här går det till:
Varje deltagare skriver sitt namn lodrätt till vänster på ett papper. Därefter fyller man på med positiva adjektiv som man tycker passar in på sig själv. man utgå från bokstäverna i namnet och använder dessa som begynnelsebokstäver.

Har man ett väldigt kort namn – då är det tillåtet att skriva flera adjektiv vid varje bokstav!

När alla har skrivit klart går man laget runt och så får var och en presentera sig och berätta om sina positiva egenskaper. För att undvika att man går i samma ordning som man sitter (vilket lätt kan leda till att man istället för att lyssna sitter och blir nervös och tänker att snart är det min tur) kan den som presenterade sig skicka vidare till valfri person i gruppen.

Variant
1) Indelning i par som presenterar sig för varandra. 2) Man presenterar sin kompis för storgruppen.Kommentera