Vända mattan

Syftet med den här övningen är att träna på att samarbeta i grupp, avdramatisera kroppskontakt, att alla ska vara aktiva och ha roligt!

Praktiskt: Det behövs en stor matta, eller flera mindre mattor om man väljer att dela in i grupper

Så här går det till: Alla ställer sig på mattan. Det ska vara trångt på mattan men alla ska få plats och allas kroppsdelar ska vara inne på mattan. Uppgiften är att vända på mattan utan att någon hamnar utanför. Om detta händer måste gruppen börja om. När alla står på mattan och den är vänd, har man klarat uppgiften.

Öka svårighetsgraden: Talförbud. Övningen utförs under total tystnad. 

Reflektion i grupp efter övningen: På vilka sätt kommunicerade ni i gruppen? Hur kom ni överens när ni inte fick prata med varandra? Fanns det någon/några som tog täten och bestämde? Hur tyckte ni att ni klarade av att lösa uppgiften och att samarbeta? Var det en rolig övning?  Blev ni påverkade av varandra under arbetets gång att lösa uppgiften?
Fundera enskilt: Hur kändes det med kroppskontakt och att stå nära varandra? Vilken var din roll i uppgiften? Är det en roll som du känner dig bekväm i, eller som du ofta tar i en grupp?


One Comment on “Vända mattan”

  1. Bertil Törestad skriver:

    Tänk om man samtidigt lär sig att man ska hålla sig på mattan….!


Kommentera