Blomman

Denna övning passar som presentationsövning när gruppen skall träffas under flera dagar, eller som lära känna-övning i en grupp där man redan känner till varandra. Övningen kan också användas i syfte till att träna självkännedom och social kompetens.

Så här går det till:
Dela ut en A4 till alla deltagare med en bild på en blomma med fem kronblad eller be dem att själva rita en blomma på ett papper. Deltagarna ska i varje kronblad skriva något under varje rubrik:

 

Exempel på rubriker:
– en dröm jag har 
– mitt bästa råd
– något jag ångrar
– det bästa med mitt jobb
– något jag vill att andra ska säga om mig
– en bok eller film jag vill rekommendera andra
– något jag vill ska hända inom 10 år

Nästa steg är att man berättar i en mindre grupp eller i storgrupp om sina kronblad dvs presenterar sig med hjälp av de olika rubrikerna.

 Kommentera