Namnlakanet

När det är terminstart av något slag eller när nya grupper sätts samman kan man behöva träna lite på allas namn, för att de ska fastna.

Så här går det till:
Dela gruppen i två mindre grupper med 6-15 personer i varje grupp. Låt grupperna placera sig på varsin sida av lakanet som ledaren håller upp tillsammans med medhjälparen, som en mur mellan grupperna. Be grupperna att under tystnad låta en person i sin grupp gå fram och ställa sig framme vid lakanet medan resten av gruppen avvaktar. Nu står alltså en person ur varje grupp mittemot varandra, men med lakanet emellan sig. Ledaren och medhjälparen räknar till tre och sänker då lakanet, varje person skall då så snabbt som möjligt säga namnet på den som står mittemot. Den som är snabbast ”vinner” över personen som man tävlat mot till sin sida. Övningen fortsätter på detta vis så länge man vill eller så länge det finns deltagare kvar i båda grupperna.

Om gruppen är stor är det viktigt att be deltagarna att placera sig så gott som det går bakom lakanet så att ingen syns på sidorna.

Om det är en grupp där deltagarna inte känner varandra sedan tidigare börjar man med att alla får presentera sig med förnamn innan övningen påbörjas.Kommentera