Handtryckning i ring

Den här övningen är bra som start på en samling och för att hitta lugn och koncentration tillsammans.
Deltagarna står i en ring – se till att det blir med lagom avstånd så att man står bekvämt.
Uppmana alla att blunda och sedan ta varandras händer.
Ledaren börjar sedan att skicka iväg en handtryckning, exempelvis till personen som står till höger. Denna person skickar handtryckningen vidare till nästa person till höger om honom/henne, som i sin tur skickar vidare till nästa person i ringen osv. Handtryckningen sker under en sekund, därefter släpper man trycket på den andres hand.
Tryckningen ska gå hela varvet runt och återigen hamna hos ledaren. Om man vill kör man ett varv till – och man kan då byta håll.

Första gången man gör detta i en grupp instruerar man förstås innan, så att alla vet hur man gör. När man gjort övningen några gånger kan man införa att man får lov att byta varv på tryckningen mitt i ringen. Det tar då lite längre tid att gå ett varv så att alla får känna tryckningen – eftersom den ”går fram och tillbaka”. Med detta tillägg blir det mer av en energizer-övning.

 Kommentera