Hitta din grupp

Med den här övningen som inledning kickstartar man grupprocessen, kreativiteten och samarbetet bland deltagarna. Det är också en lära känna-övning som man kan vinkla på olika sätt.

Övning går ut på att deltagarna ska mingla runt i rummet och finna sin ”grupp”. Den passar bra att använda då de sedan ska fortsätta jobba i grupp, och behöver bli indelade i mindre grupper utan att det spelar så stor roll hur man gör indelningen. Det speciella med den här övningen är att deltagarna själva ska komma fram till den gemensamma nämnaren – det är inget som ledaren ska bestämma. Ledaren ska bara exemplifiera för att få igång idéerna hos deltagarna. T ex bilda grupper utefter: födelseort, favoritpålägg, hur du tog dig hit idag, födda samma månad, favoritsmak på glass, färg på byxorna osv. Om man vill att deltagarna ska lära känna varandra bättre kan man utmana  dem att vara så originella som möjligt så att de får prata länge för att hitta en gemensam nämnare, eventuellt kan man begränsa genom att säga att den gemensamma nämnaren inte får ha med något självklart att göra, t ex jobbet/skolan (om alla vet att man har det gemensamt). De gemensamma nämnarna kan även specificeras till ett särskilt område, att det t ex måste ha att göra med fritidsintressen eller något annat.

Gör så här: Berätta för deltagarna att de ska mingla runt i rummet och tillsammans bilda ett visst antal grupper – exempelvis 4 grupper om 5 personer i varje, varken mer eller mindre (om de är 20 stycken i helgrupp). De deltagare som bildar en liten grupp med varann måste ha något gemensamt – men den gemensamma nämnaren är inte given i förväg utan det får deltagarna hitta på själva, tillsammans, genom att mingla och prata med varann. När en grupp bildats ska de kliva åt sidan och stå samlade. Om det ser ut att gå trögt och deltagarna inte verkar lyckas kan ledaren eventuellt komma med förslag med gemensamma nämnare. Men låt det gärna ta sin tid, lita till att gruppen löser det på egen hand!
När ledaren ser att alla är klara avslutas minglet och varje grupp får presentera sig och berätta om sin gemensamma faktor. Ledaren kan passa på att fråga HUR man gjorde för att hitta den, om det var svårt, om det var någon som tog ledningen osv.Kommentera