Förkunskaper och fördomar

Syftet med den här övningen är att skapa delaktighet kring ett ämnesområde, ta reda på deltagarnas förkunskaper och vad de är intresserade av inom ämnet.

Gör så här: Para ihop deltagarna två och två och be dem skriva ner det de kommer på under tre rubriker – skriv dem på tavlan:
Det här vet jag    Det här tror jag    Det här vill jag veta

Låt grupperna redovisa det de kommit fram till, ta en rubrik i taget. Kommentera efter hand.
Under ”Det här tror jag” bemöter man det som de tror och kommenterar om det är sant eller inte, frågar var de hört detta osv. När alla har redovisat så vet man vad man ska fylla sin presentationen med, utifrån vad som saknas och vad som kommit fram under rubriken: ”Det här vill jag veta.”Kommentera