Framtidens och farans stolar

När en arbetsgrupp har möten kan man ställa fram två extra stolar som man benämner ”farans stol” och ”framtidens stol”.
De är som symboler då någon vill markera lite extra. Man behöver inte fysiskt sätta sig på stolarna utan bara t ex säga att ”nu sätter jag mig i farans stol”. T ex om man pratar om en förändring som kommer att ske inom företaget och man vill prata om farhågor eller oro då sitter man i farans stol… Vill man prata om en idé eller en lösning så säger man att ”nu sätter jag mig i framtidens stol”.
På något vis blir det mycket enklare att tala om farhågor utan att bli en ”bakåtsträvare”.Kommentera