Våra styrkor – hur kompletterar vi varandra?

Det finns en enkel presentationsövning som går ut på att deltagarna intervjuar varandra två och två, och sedan går laget runt och presenterar sin kompis. När det handlar om en grupp som redan känner varandra kan det vara ett lite tråkigt upplägg med en vanlig intervju och presentation. Då kan man styra övningen till ett särskilt ämne, till exempel:

 

Mina styrkor
Dina styrkor
Hur kompletterar vi varandra?

 

Skriv gärna upp frågorna på whiteboard/blädderblock. Lagom tid för intervjuerna då man sitter två och två kan vara 15-20 minuter. Sen går man laget runt  i storgruppen och presenterar varandras styrkor samt hur man kompletterar varandra.

Den här övningen tar lite tid att genomföra, men är väl värd tiden då man får ut mycket av ämnet. Personer som inte tidigare funderat på sina och andras styrkor och hur man kan komplettera varann får chansen till detta. Man kan också upptäcka likheter man inte tidigare tänkt på. En guldövning för en chef att göra med sina medarbetare då övningen ger mycket information och kunskap om de anställdas styrkor och hur de skulle kunna fördjupa sitt samarbete.

Tips: Det kan vara roligt att passa på att para ihop personer som inte vanligtvis pratar så mycket med varann  – till exempel genom att dela in i par på ett styrt – eller slumpmässigt – sätt istället för att låta gruppen själva dela in sig.Kommentera