What if…

Vad händer om….
En metod för att förbereda sig och få prata om oro och farhågor kring vad som skulle kunna hända i en viss situation och få förslag på lösningar. Passar bäst i grupper upp till ca 20 personer. Bra att använda i grupper där man känner varandra och är trygga .

Alla funderar enskilt och skriver sedan ner sina tankar på post-it lappar. Det kan vara oro för saker som skulle kunna inträffa, till exempel när man skall tala inför publik, göra en anställningsintervju, en verksamhetsförändring eller vad det nu är man vill förbereda sig inför. 
Nästa steg är att prata två och två om vad man skrivit ner och kanske komplettera med fler saker.
Därefter sätter man upp alla post-it lappar på tavlan/väggen och grupperar efter områden om det behövs.
Prata sedan tillsammans i storgruppen utifrån ett område i taget. Använd gruppens erfarenheter och samtala kring farhågor och lösningar.

Alternativ: Vid gruppering i områden kan man använda sig av en fyrfältare.

 Kommentera