Lärpar

Medarbetare på en arbetsplats kan bilda ”lärpar”, för att stötta, coacha och utmana varandra. Metoden kan naturligtvis även användas för chefer och arbetsledare av olika slag, då kan det vara bra om de kommer från olika arbetsplatser.

Den här metoden innebär att man lägger upp en plan för vad man vill utveckla, lära sig och bli bättre på och i den lärprocessen tar man sedan hjälp av en kollega för att få stöd och återkoppling.

 

I den här metoden får varje person både ge och ta emot stöd i sin lärprocess, det är ett jämbördigt förhållande där båda har rollen att lära sig något nytt, utvecklas och rollen som den som stöttar sin kollega.

Framgångsfaktorer:
– Sätt ihop två personer som kompletterar varandra. Förslagsvis startar man med att varje individ formulerar ”vad vill jag utveckla och få feedback på”, och utifrån det sätter man samman lärparen. Lärparet ansvarar sedan tillsammans för att de ska nå sina mål och för att planera in aktiviteter och för att avsätta tid för feedback.
– Regelbundenhet – t ex en fast tid varje vecka då man ”rapporterar” framgångar och motgångar och får feedback på det. Exempelvis så kan man turas om så att varje person får 20 min var medan den andra lyssnar aktivt. Se Co-coaching.
– En viss struktur behövs som ram. Exempelvis regler för feedback och information kring hur mycket tid som får avsättas för aktiviteterna.

Exempel på aktiviteter: 

”Skugga” varandra i specifika sammanhang för att därefter ge strukturerad feedback. Ex. följa varann under en arbetsdag/arbetspass och ge feedback på det som man önskar få feedback på. Man kan diskutera förhållningssätt, arbetsmetoder och så vidare.
Medlyssna på samtal med kund/elev (beroende på vilka arbetsuppgifter ni har) och därefter ge feedback.
Fungera som varandras bollplank när behovet uppstår.
Läsa en metodbok för att sedan hjälpas åt att börja använda metoden i arbetet.

 Kommentera