Runda bordssamtal

Rundabordssamtal/rundabordskonferens, är en mötesform där alla deltagare ges samma status och varje deltagares röst har samma vikt.

”Rundabordskonferens, eng.Round table conference. en form av förhandlingar, varvid parterna anses likaberättigade och försöka att utan bestämd dagordning genom fri diskussion kring ”runda bordet” lösa tvistefrågor el. träffa uppgörelser i angelägenheter av gemensamt intresse.” (Svensk Uppslagsbok 1955)

I den myndighet där jag jobbar har vi precis genomfört ett antal ”Runda bordssamtal” på olika nivåer i organisationen. Chefer och medarbetare/representanter från de olika fackliga parterna och skyddsombud har tillsammans pratat om nuläge, utmaningar, prioriteringar och framtid. Vid några av dessa konferenser har jag haft förmånen att få vara moderator/processledare.
Vid två tillfällen hade vi mer än 100 deltagare – då använde vi teknik som stöd för dialogen. På alla bord fanns en dator och deltagarna runt borden kunde dokumentera sin dialog allt eftersom. Vi hade två skärmar.  På den ena visades de olika frågeställningarna och på den andra skärmen kunde vi se alla bordens inlägg och följa dialogen.
Vid andra tillfällen var vi inte lika många och kunde klara oss utan tekniken. Då följde vi istället bordens dialoger genom kontinuerliga rapporter på blädderblad som vi satte upp på väggen. Vid ett tillfälle använde vi oss också av bordsdialoger med inspiration från metoden dialogcafé- som passar mycket bra att använda just för Runda bordssamtal.

Syftet med detta – med eller utan IT-stöd – är att alla deltagare ska kunna ta del av alla bordens dialog, inspireras av den och även kunna kommentera när man vill. Av det som kommer upp kan processledaren också vaska fram nya frågeställningar och ämnen och på så sätt hålla dialogen levande.

Inled gärna med en presentationsövning. När man är över 100 räcker det bra att deltagarna presenterar sig runt bordet där man sitter. Med ett mindre antal deltagare där alla känner varandra men i olika grad kan man exempelvis rivstarta med en Powerpresentation. Det går ju också bra att gå laget runt och presentera sig, deltagarna kan då även lägga till något om sina förväntningar på dagen. Utifrån denna information kan man som processledare också vaska fram viktiga dialogämnen för runda bordssamtalen.
För att få ett bra samtalsklimat kan några dialogregler vara på sin plats, presentera dem i början:
o   Alla runt bordet bidrar på samma villkor
o   Alla perspektiv är viktiga
o   Ställ gärna frågan: hur menar du då?  Istället för att säga att ”du har fel”
o   Vi pratar om nuläget och siktar mot framtiden

Syftet med dessa Runda bordssamtal har varit att diskutera uppdrag, utvecklingsarbete och prioriteringar men även få en bild av nuläget vad gäller arbetsmiljö och utmaningar i vardagen. Att under konstruktiva former lyssna på varandra och tillsammans lyfta blicken och se framåt.Kommentera