Namndramatik

Presentationsövning/dramaövning

Alla deltagarna står i en ring. Första varvet säger alla sitt förnamn i tur och ordning. Andra varvet får alla instruktioner att presentera sig som om man vunnit 2,5 miljoner på lotto, tredje varvet blygt, fjärde som en tiger och femte som t ex kungen eller drottningen. Temana anpassas utifrån målgruppen och syftet med dagen. Övningen går att variera i det oändliga och det blir garanterat en annorlunda öppning på dagen/kursen/lektionen!Kommentera