Övning i samsyn

I höstas var jag processledare för runda bordssamtal där chefer, fackliga representanter och skyddsombud fick tillfälle att ha dialog om nuläge och framtid. Syftet med dialogen var att tillsammans identifiera vilka utmaningar de såg framöver och se vad som behövde förbättras. Vid dagens slut ville man ha skapat samsyn kring vad som skulle prioriteras i arbetsmiljöarbetet inom organisationen.

Hmm samsyn tänkte jag…. Undrar om vi har samsyn på begreppet samsyn…?

Deltagarna fick därför börja med att reflektera tillsammans kring begreppet samsyn.
Hur definierar vi samsyn? Hur vet man att man har det? Vad är det bra för? Det visade sig att det inte var så lätt att definiera som man kan tro… Det har att göra med att vara överens, men är det samma sak som att alla tycker likadant? Är det kanske att ha samma bild av något? Hur mycket samsyn behöver vi ha för att kunna jobba bra tillsammans?

Det kan vara lätt att tänka att samsyn innebär att vi ska tycka och agera precis likadant och då blir allting bra. Jag skulle istället vilja definiera det så här:

Samsyn har vi när alla inblandade har en gemensam uppfattning om mål och vision, värderingar och ambitioner för samverkan, kunskap om varandras kompetens, resurser, möjligheter och begränsningar… Dvs vad som krävs för att gemensamt kunna genomföra exempelvis en aktivitet/en arbetsuppgift/vårt uppdrag.

Sen kan samsynen innebära:
– Att vi tycker och agerar lika, eller att vi tycker och agerar olika.
– Att vi respekterar och accepterar det, eller att vi tycker och agerar olika och inte respekterar eller accepterar det. I så fall får vi jobba vidare på det eller kanske välja att gå skilda vägar. Alla inblandade vet i alla fall vad som gäller.

Lyckas man skapa samsyn skapas en nödvändig plattform, ett gemensamt synsätt att utgå ifrån. Med denna grund att stå på kan vi göra ett bra jobb tillsammans. Samsyn ger mycket vinster exempelvis förståelse, kunskapsbyggande, lojalitet, respekt, fokus, arbetsro/kvalitetstid, effektivitet, styrning…. Vi har allt att vinna på att skapa samsyn!

Tillbaka till runda bordssamtalet och dess fokus på samverkan….
Den inledande samtalsövningen följdes upp med att man mer konkret fick fundera över vilka saker man kan samverka om, och vilka man inte kan samverka – för att se om man hade samsyn på detta. Denna övning gav en spännande dialog! Ibland verkade det som om att det fanns delade åsikter, men med lite utredande frågor och beskrivningar kunde vi se att de flesta tänkte lika i grunden. Något alla var överens om var att det inte går att skapa samsyn och inte heller veta om man har samsyn om man inte pratar med varandra. Vilken bra insikt! 😉

Med denna gemensamma plattform att utgå från satte vi då igång de runda bordssamtalen..


One Comment on “Övning i samsyn”

  1. torestad skriver:

    Det här med samsyn är inte lätt. Ett annat ord för samsyn är ju konsensus. För några år sedan gjorde jag vid några tillfällen experiment med vanliga studenter och juridikstuderande kring det här med meningsmotsättningar och samsyn och, om man vill, värdegrund. Jag skapade ett fall där ett brott beskrevs. Det gällde en man i 25-årsåldern som hade setts ge bort och sälja narkotika utanför skolor. Han blir gripen och erkänner. Det visar sig att hans langning pågått en längre tid utanför olika skolor. Studenterna får inte veta så mycket mer än att mannen hade klarat sina gymnasiestudier med glans och att inget ofördelaktigt var känt om honom. Den öppna frågan var: Hurudant straff borde mannen få? Och hur långt? Valet stod mellan en månads till 25 års fängelse.

    Var och en fick anonymt och enskilt skiva ner antal månader på papperslappar som jag sedan samlade in. Skillnaderna i nedskrivna påföljder var enorm, både bland juristerna och de vanliga studenterna. Variationen var således mellan enbart vård till 25 års fängelse och några hade tom skrivit dödsstraff.

    Därefter sattes deltagarna ihop i smågrupper och ombads att på en halvtimme bli ense om en enda påföljd. Ofta segrade en extrem påföljd och ibland ett medelvärde av gruppmedlemmarnas. Inom varje smågrupp kände ju ingen till vad de andra hade skrivit initialt.

    En god övning i att uppnå konsensus.


Kommentera