Mina och dina styrkor

Till den här övningen behöver ni en uppsättning kort med styrkor/starka egenskaper. Om ni inte har det kan ni beställa Metodbankens egna styrkekort.

Syftet med denna övning är att få ökad kännedom om vilka styrkor vi har. Under spelets gång sparar ni på styrkekort som ni känner passar med den bild ni har av er själva, samtidigt som ni delar ut styrkekort med feedback till de andra spelarna.

Lagom antal deltagare för denna övning är 3-6 stycken.

  1. En av er delar ut korten, 4 till varje spelare. Resten av korten placeras i en hög med baksidan upp. (Är ni 3-4 som spelar kan ni dela ut 5 kort till var och en. Är ni fler håller ni er till 4 kort per person.)
  2. Alla tar nu ytterligare ett kort från högen.
  3. Titta på de 5 korten, stämmer de här styrkorna/egenskaperna in på dig som person? Välj ut det kort med den styrka/egenskap som du har minst av. Fundera på om det passar in på någon annan av spelarna. Om det inte gör det lägger du bort det i en gemensam ”skräphög”. Om det passar in på någon annan sparar du kortet, du ska snart få ge bort det till den personen.
  4. När alla runt bordet är klara och har valt bort ett av sina 5 kort så går ni laget runt och alla som har ett kort att ge bort gör så, samt motiverar varför man tycker kortet passar in på den personen.
  5. De som får ett kort tackar och tar emot och lägger det med framsidan upp på bordet framför sig. Börja inte diskutera om det stämmer eller ej, bara lyssna och ta emot.
  6. När ni är klara med varvet runt så är det dags för alla spelare att ta ytterligare ett kort från högen, ni börjar helt enkelt om från punkt 2) och fortsätter tills korthögen är slut. (Om ni har tid kan ni även ge ”skräphögen” en ny chans att delas ut.)
  7. Alla spelare har nu 4 kort på handen som de själva sparat, samt ett antal kort på bordet framför sig som de fått av andra spelare.
  8. Varje spelare lägger nu ner sina 4 kort på bordet (den egna bilden av styrkor/egenskaper) under korten de fått (de andras bild av personens styrkor/egenskaper).
  9. Jämför de olika ”bilderna”, är beskrivningarna liknande? Gå laget runt och fokusera på en person i taget. Vad var mest överraskande? Har ni lärt er något nytt om er själv eller om varandra?
  10. Tips: För att minnas resultatet kan det vara bra att ta en bild av korten.

 

Styrkekorten
Styrkekorten har en kort förklaring av varje styrka/egenskap. Om du har en annan förklaring och vill ge det som feedback till en av de andra spelarna så var tydlig med att förklara vilken betydelse du lägger i ordet.

Regler för att ge feedback med hjälp av styrkekorten:
Det måste alltid ske med en motivering. Varför anser du att denna person har denna styrka/egenskap? Ge gärna ett exempel! Var specifik. I vilka sammanhang märks den här styrkan mest? Om ni jobbar tillsammans: Hur bidrar personen med denna styrka i er arbetsgrupp?

Regler för att ta emot feedback med hjälp av styrkekorten:
Lyssna uppmärksamt, men börja inte förklara, förkasta eller analysera. Säg bara ”Tack!” och lägg kortet med styrkeordet uppåt på bordet.

 

 

 Kommentera