”Kortskriva”

Dr. Sivasailam ”Thiagi” Thiagarajan har gjort mätningar på hur minnet fungerar. ”Thiagi” är en stark förespråkare av interaktiva undervisningsformer och lär ha sagt: ”The more you try to teach people, the less they learn.” Hans mätningar visade att om vi bara lyssnar till någon som talar så minns vi i snitt 19 % av informationen efteråt. När vi får reflektera och ställa frågor minns vi hela 67 % av innehållet. Om man gör en aktiv övning/lek kan man nå så långt som till 87 %!

En mycket enkel men effektiv metod för att engagera kursdeltagare/elever i ett ämne och öka det faktiska lärandet är att inleda med att ställa en fråga, exempelvis: ”Vad tänker du på när jag säger …… (fyll i det ämne som är i fokus)?” Ge sen deltagarna några minuter att individuellt skriva ner – ”kortskriva” – sina tankar. Därefter kan svaren diskuteras, kanske först i mindre grupper, sedan i storgrupp. På så sätt aktiveras deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och alla hinner reflektera i lugn och ro innan man blir påverkad av vad de andra har att säga.

Som avslutning på ett pass kan man återigen använda sig av metoden genom att ge deltagarna tid att reflektera och ”kortskriva” vad de vill ta med sig/komma ihåg ifrån passet. Om man vill kan man specifiera det till att de ska skriva ner de tre viktigaste sakerna de lärt sig. Sen kan man gå laget runt och låta var och en presentera åtminstone en viktig punkt ur anteckningarna för de andra. Det ger både repetition och tips, liksom möjlighet att reda ut frågor och oklarheter. Om gruppen är stor kan man göra några nedslag alternativt ställa en öppen fråga ”om det är någon som vill dela med sig” istället för att gå laget runt.

Tips för ännu mer aktiv avslutning (och om lokalen tillåter en sån övning):
Efter att alla deltagare individuellt har fått kortskriva exempelvis ”de tre viktigaste sakerna jag lärt mig”, så ska alla ställa sig upp och på en signal från ledaren bilda par. I ett kort mingelsamtal får nu deltagarna dela med sig av vad man skrivit på sin lapp. Efter ett par minuter så bryter ledaren och uppmanar deltagarna att mingla och bilda nya par. Det kan vara lagom att byta tre, fyra gånger.

Dr. Sivasailam ”Thiagi” Thiagarajan är en av världens mest inspirerande talare. Han är psykolog, har en doktorshatt i vuxenpedagogik, har skrivit 40 böcker, föreläst på internationella konferenser och utbildat i över 24 länder. Läs mer om honom på www.thiagi.com

 Kommentera