Du får inte säga R

Det här är en aktiv och rolig övning då du måste våga misslyckas…

Ice_cream_cone

Passar mellanstora grupper. Ställ upp alla deltagarna på två led.
Instruera att de ska få improvisera och spela upp en scen, t ex Glassförsäljare och kund. Tempot ska vara ganska snabbt
Ena ledet är kunder och det andra ledet är glassförsäljare. Kunden längst fram i kön börjar ställa frågor till glassförsäljaren längst fram i sin kö om vilka glassar det finns i år. Ingen får använda sig av bokstaven R. Så fort någon säger ett ord med bokstaven R i, får den ställa sig sist i kön.
Efter ett tag byter du scen, till t ex läkare och patient, mäklare och kund, förälder och barn, servitör och restauranggäst.

Tanken med övningen är att det är tillåtet att det blir fort och fel! Om man anstränger sig för att säga rätt stoppas flödet upp. Så håll tempot, och tänk inte så mycket!Kommentera