Utvärdering med hjälp av handens fingrar

När det i slutet av dagen är dags att utvärdera exempelvis en teambuilding eller utbildning är det lätt att deltagarna tappar orken… Det kan då vara lättare att motivera med en annorlunda utvärdering. I förra veckan använde jag själv den här metoden med gott resultat!

Gör så här:
Uppmana deltagarna att ta ett vitt papper, och att sedan rita av sin hand på pappret – som de säkert minns att de gjorde någon gång de var barn!
De ska sedan utvärdera dagen med hjälp av handens fingrar.
handutvärdering

 

Tummen = Det här var bra!
Pekfingret = Det här vill jag påpeka
Långfingret = Det här var mindre bra
Ringfingret = Det här tar jag med mig
Lillfingret = Det här vill jag ha mer av

De skriver helt enkelt sina åsikter vid respektive finger/kategori.Kommentera