Kommunikationsövning

Övningen kan fungera som inledningsövning/presentationsövning i en grupp där ni till viss del redan känner varandra. Övningen tränar gruppens förmåga till aktivt lyssnande och utvecklar kommunikationsförmågan och öppenheten i gruppen.

playmobil-451203_960_720Placera en hög med Styrkekort mitt på bordet. Gå sedan laget runt och låt en person i taget ta ett styrkekort. Uppgiften nu är att läsa vad som står på det kort man valt och sedan säga något om vad man tänker kring denna styrka. Är det något jag vill utveckla? Är det en styrka som är viktig för oss i vårt arbete? Vad associerar jag till? Vad hände sist jag använde mig av den här styrkan?

Ja, ordet är fritt för den som står i tur att säga något om sitt styrkekort!

Håller ni det ganska kort brukar det inte ta mer än 1/2 -1 minut per person, vilket gör att en inledningsrunda på ett möte inte behöver ta fler minuter än hur många deltagaren ni är.Kommentera