Ring in ett nytt mänskligt år


Nyårsafton 2017 vill jag dela en hoppingivande önskan.
En omdiktning av Nyårsklockan i tidens tecken av Marco Helles.

Ring ut fördomarnas oår
Ring in nyfikenhetens vår

Ring ut faktaresistensen och selektiviteten
Ring in sökandet och hederligheten

Ring ut fanatismen och ismerna
Ring in tvivlet och nyanserna

Ring ut trollens övertag
Ring in människans dag

Ring ut terrorism och brutalitet
Ring in hopp och mänsklighet

Ring ut rasismens ofärd
Ring in jämlikhetens värld

Ring ut tafsandet och kränkandet
Ring in det jämställda beteendet och tänkandet

Ring ut roffandet och egennyttan
Ring in delandet och allmännyttan

Ring ut det hätska och det trumpiska
Ring in det vänliga och det värdiga

Ring in det nya året
Det mänskligaKommentera