Stoppa ”mördarfraserna”!

mördarfraser

 

Det här är en reflektions och dialogövning att använda för att skapa ett mer kreativt klimat i en grupp.

Vi har alla har en kreativ förmåga, men vi tillåts inte alltid att använda den! ”Mördarfraserna” här nedan har du kanske hört förut? Det är typiska invändningar från surpuppor* när någon föreslår nya och mer effektiva sätt att göra saker på…

Några exempel:
”Det har vi redan provat”
”Vi har inte tid”
”Vi har provat det förut och det gick inte.”
”Vi har inte råd”
”Det fungerar bra som det är”
”Kanske det, men…”
”Det skulle aldrig fungera på vår arbetsplats, vi är så speciella”
”Har du varit på kurs?”
”Det kommer att regna.”
”Du har i princip rätt men…”
”Ingen vill delta i något sådant.”
”Bra idé men den går inte att genomföra praktiskt.”
”Du som är så ny, ska du inte vänta med att komma med idéer.”
”Vem ska göra allt arbete, alla har ju fullt upp.”
”Vi har inte den kompetensen.”
”Vi har klarat oss bra hittills.”
”Så gör inga andra.”
”Inte nu igen.”
”Det tar alldeles för mycket tid.”
”Finns det inte någon som har en bättre idé?”
”Det går inte, ingen idé att försöka.”
”Så har vi aldrig gjort förut.”
”Du har rätt, men…”
”Det är ingen som har klagat tidigare.”
”När du blir äldre kommer du också att förstå.”
”Vi hinner inte.”
”Vi borde undersöka saken närmare innan vi kör igång.”
”Människorna här är så speciella så det går inte.”
”Det är inget vi kan prioritera just nu.”

En mördarfras kan stoppa ett helt mötet, få kreativiteten att upphöra och personer att inte våga återkomma med idéer. Resultatet blir förödande, för individen och för hela verksamheten.  Läs resten av inlägget »


Imageboard

Imageboard är en metod man använder för att visualisera en idé, ett koncept eller en produkt. Eller varför inte för att konkretisera ett mål?

Imageboard är ett sätt att ge tankarna en bild som andra kan se. Det kan underlätta att med hjälp av bilder visualisera hur man vill att slutresultatet ska se ut, istället för att bara beskriva det i ord. En bild säger mer än tusen ord, brukar det heta. Eftersom alla har skilda erfarenheter och bakgrunder räcker ofta inte orden till, orden kan ha olika betydelse för var och en. Med ett imageboard så transformerar man ord till bilder. En transformering från ett språk till ett annat.

Syftet är att kommunicera de känslor, den framtoning och de egenskaper som man vill att idén/konceptet/produkten ska förmedla – för oss själva och andra. Skapa en känsla som den slutgiltiga produkten senare ska överensstämma med.

Läs resten av inlägget »


”Kanban” och ”retrospektiv”

Agila metoder är väldigt aktuella just nu och det som finns skrivet om dem är i det närmaste enbart positivt. Agil betyder ”lättrörlig” och metoderna används för kunna arbeta mer effektivt och flexibelt, få bättre resultat och nöjdare kunder.

Kanban är en av dessa metoder som man som individ eller grupp kan prova utan att behöva omstrukturera hela företaget. Kanban är ett japanskt ord som ordagrant betyder ”visuellt kort” men som kan översättas med ”Anslagstavla” . Kort kan man säga att Kanban är ett sätt att organisera ett arbetsflöde med hjälp av olika kolumner på en ”anslagstavla” och post-It-lappar för de olika aktiviteterna som går genom flödet.

Metoden skapades av Toyota under 50-talet och revolutionerade biltillverkningen. Med hjälp av metoden begränsar man antalet samtidigt pågående aktiviteter vilket gör att man blir färdig med A och B innan man börjar på C och D, man blir effektivare helt enkelt. Många gånger underskattar vi tidsförlusten av att jobba med många saker samtidigt. Läs resten av inlägget »


Backspegling

Backspegling är en form av reflektion och kan användas i både korta och långa processer. Själva idén med metoden är att man tillsammans avsätter en stund för att påminna sig och tänka igenom det man varit med om tidigare. Med en backspegling som start kan man snabbare ta upp tråden från tidigare moment för att komma vidare.  Du kan också fånga upp sådant som hänt mellan momenten som kan vara bra att känna till.  Läs resten av inlägget »


Benchmarking

Enkelt uttryckt betyder benchmarking ”att jämföra”. På svenska skulle vi kunna säga verksamhetsjämförelse eller prestandajämförelse. Det är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder och att jämföra den egna verksamheten med konkurrenter eller andra branscher. Syftet är att få insikt och kunskap som kan omsättas till effektiva förbättringar i den egna verksamheten genom att lära sig av de bästa – oavsett bransch. Läs resten av inlägget »


Hot och hopp

Den här övningen är mycket användbar i början av ett möte, passar bra som nystart/terminstart. Den är överraskande effektiv! Människor med ganska olika åsikter kan få en gemensam bas och samtalen koncentreras till det som känns viktigt.
Så här går det till: Läs resten av inlägget »


Cafédialog kring arbetsmiljö

Den här övningen är en form av ”cafédialog”, för att på ett strukturerat sätt ha dialog med stor delaktighet exempelvis på en arbetsplatsträff. Ämnet i detta exempel är företagets arbetsmiljö – de utvecklingsområden som identifierats i en medarbetarundersökning.  

Exempel på ämnen för dialog:
1. Hantera stress – vad kan vi göra, vad behöver vi för att på ett bra sätt hantera stress?
2. Tydliga mål – vad kan vi göra, vad behöver vi för att känna att vi jobbar mot tydliga mål?
3. Bra bemötande – vad kan vi göra, vad behöver vi för att uppleva ett bra bemötande oss emellan?

Utse ett antal personer som är ämnesansvariga (lika många som antal ämnen), som får ta varsitt grupprum/bord.  Läs resten av inlägget »


Prioritering av idéer och förslag

En metod för att få delaktighet och låta deltagarna avgöra vad man ska arbeta vidare med.

Kan användas…

…efter en brainstorming inom ett ämne
…för att arbeta vidare efter en medarbetarundersökning eller kundundersökning – för att få samsyn på vilka förbättringsområden man vill gå vidare med och skapa en handlingsplan för
…för att gå vidare och prioritera vilka aktivteter som ska genomföras för att nå ett visst syfte
…för att säkerställa att alla fått vara med och påverka och ta ställning till ett beslut
som fattas
…mm

Läs resten av inlägget »


Brainstorming och prioritering med hjälp av post it-lappar

En bra metod att använda om man exempelvis tillsammans vill komma fram till vad som är viktigast eller skapa en gemensam handlingsplan. Metoden är utmärkt när man vill jobba vidare efter att ha fått resultat från en medarbetarundersökning eller kundundersökning. Ett bra sätt att få alla delaktiga och bidra med egna idéer samt inspireras av varandras idéer.

Berätta kort om bakgrunden till uppgiften, varför ni ska genom­föra den och lite om arbetssättet. Formulera frågan. Exempelvis: Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att nå vårt mål? Skriv upp frågan på en tavla.

black

Läs resten av inlägget »


Gå laget runt/rundor

Det finns olika dialogmetoder för att skapa möten med hög delaktighet. En grundförutsättning är att det finns utrymme för alla deltagare att komma till tals. Ett enkelt sätt är att arbeta med »rundor«, att gå laget runt. Syftet med den här metoden är att skapa lika villkor för alla i gruppen att kunna prata med och lyssna till varandra.

Så här går det till:
En runda går till så att deltagarna får ordet en och en i taget. Var och en talar till punkt medan de andra lyssnar aktivt. När en person är klar lämnas ordet över till en ny person och på så sätt går man laget runt, utan att någon får kommentera eller avbryta innan alla fått prata.

  Läs resten av inlägget »