Peka finger

Det kom ett brev från en vän som berättade om hur hon använt Metodbankens styrkekort. Så roligt att få ta del av de olika spelsätt och användningsområden ni användare hittar på! Vill du som läser också dela med dig av hur du använder korten så maila mig gärna en beskrivning. De som jag publicerar här på Metodbanken får en liten gåva som tack.

Jag vill också passa på att tacka för din fina kortlek ”Mina och dina styrkor”, som jag har haft kul med, både tillsammans med familjen och i de grupper som jag är teamledare i.
I en grupp var vi för många för att köra ”Feedbackövning” så vi hittade på en egen variant där vi gick laget runt där vi i tur och ordning drog ett kort ur kortleken, läste upp det högt, och så fick den som drog det ge det till den person som hen tyckte det stämde in på (eller behålla). I nästa runda drog vi korten på samma sätt, men när ordet lästs upp fick alla peka på den person som de tyckte det stämde bäst in på. Den med flest pekfingrar mot sig, fick kortet. Ja, vi hade verkligt kul med denna lek, så tack!

En reflektion som jag gjort är att även om man tycker att man känner någon bra så innebär det inte per automatik att man vet personens styrkor, så det kan verkligen öppna upp för spännande dialog.

Läs resten av inlägget »


Fotokort

fotokorten
Fotokort är ett så bra och flexibelt verktyg! Jag har väldigt ofta med mig en uppsättning i väskan även om jag inte direkt planerat in att använda dem. När man jobbar med grupputveckling vet man aldrig när de kan komma att behövas.
Så här använder jag fotokort vid avslutning av exempelvis en utbildningsdag eller en teambuilding:
Jag sprider ut alla korten på ett stort bord. Vi ställer oss i en ring runt bordet. Alla deltagare får välja ut två kort.
Kort 1 ska symbolisera hur deltagaren har upplevt dagens aktivitet
Kort 2 ska symbolisera hur de ser på framtiden, vad de tar med sig hem

Sen tar vi en runda och alla får visa sina kort och berätta. Varje person äger själv sin egen tolkning av bilden.

Inte sällan har jag blivit överraskad i den här övningen av att annars tystlåtna deltagare visar sina känslor. Genom att uttrycka sin uppfattning med en bild aktiveras fantasi och symbolspråk. Det är också lättare att komma förbi ett kategoriskt tänkande i rätt och fel.

Fotokort kan du samla själv genom att köpa på dig vykort med olika motiv alternativt köpa en färdig uppsättning av till exempel Resultatbolaget. Uppger du ”Metodbanken” vid din beställning så får du 10% rabatt på priset.

 


Vernissage som redovisning

Hur ska en mötesledare vara? Den frågan ställde vi oss på kursen i workshopsledning. Jag ville att deltagarna själva skulle tänka till och utgå från egna erfarenheter. Övningen redovisades sen genom ett vernissage, vilket innebär att gruppernas sammanställningar sattes upp på väggen och deltagarna fick resa sig och gå runt och ta del av varandras listor. Läs resten av inlägget »


Piltavlan – utvärdering

piltavla

För en tid sen provade jag en ny typ av utvärdering. Istället för att gruppen skulle svara på frågor i ett formulär så fick de själva rita upp en piltavla på ett papper, dela den i fyra delar, och sedan skatta dessa delar genom att rita in ”träffar” på tavlan. Läs resten av inlägget »


Utvärdering med hjälp av handens fingrar

När det i slutet av dagen är dags att utvärdera exempelvis en teambuilding eller utbildning är det lätt att deltagarna tappar orken… Det kan då vara lättare att motivera med en annorlunda utvärdering. I förra veckan använde jag själv den här metoden med gott resultat!

Gör så här:
Uppmana deltagarna att ta ett vitt papper, och att sedan rita av sin hand på pappret – som de säkert minns att de gjorde någon gång de var barn!
De ska sedan utvärdera dagen med hjälp av handens fingrar. Läs resten av inlägget »


Hur man redovisar grupparbeten samt gör utvärdering i storgrupp på nolltid

Idag när jag jobbade med en stor grupp (drygt 60 pers) höll vi på att hamna i blädderbladsdöden… Ni vet, grupparbeten som redovisas genom att grupperna skriver på blädderblad och sedan tejpar upp på väggen. Så långt är ju ok, men när sen 10 grupper ska redovisa för de andra vad de kommit fram till… Det tar lång tid och blir lätt tråkigt med mycket upprepningar. För att inte hamna där hittade jag på denna metod: 1 1 1 1.
Grupperna fick 1 minut på sig att bestämma 1 person som fick redovisa 1 av sakerna på max 1 minut. De utvalda fick kliva fram och ställa sig vid de upptejpade blädderbladen och redovisa en i taget, jag höll stenhård koll på tiden och när 1 minut gått sa jag: tack så mycket… Det gick alldeles utmärkt! Det tog alltså sammanlagt 11 minuter! Läs resten av inlägget »


”Kortskriva”

Dr. Sivasailam ”Thiagi” Thiagarajan har gjort mätningar på hur minnet fungerar. ”Thiagi” är en stark förespråkare av interaktiva undervisningsformer och lär ha sagt: ”The more you try to teach people, the less they learn.” Hans mätningar visade att om vi bara lyssnar till någon som talar så minns vi i snitt 19 % av informationen efteråt. När vi får reflektera och ställa frågor minns vi hela 67 % av innehållet. Om man gör en aktiv övning/lek kan man nå så långt som till 87 %!

En mycket enkel men effektiv metod för att engagera kursdeltagare/elever i ett ämne och öka det faktiska lärandet är att inleda med att ställa en fråga, exempelvis: ”Vad tänker du på när jag säger …… (fyll i det ämne som är i fokus)?” Ge sen deltagarna några minuter att individuellt skriva ner – ”kortskriva” – sina tankar. Därefter kan svaren diskuteras, kanske först i mindre grupper, sedan i storgrupp. På så sätt aktiveras deltagarnas förkunskaper och erfarenheter och alla hinner reflektera i lugn och ro innan man blir påverkad av vad de andra har att säga.

Läs resten av inlägget »


Bottennapp och höjdpunkt

Ett sätt att utvärdera en kursdag, en lektion, en konferens eller veckan/året/säsongen.

Gå laget runt och ge alla chansen att berätta om sitt bottennapp och sin höjdpunkt. En i taget har ordet. Inled med att du själv bjussar på ditt bottennapp och din höjdpunkt. Försök att variera nivå på dessa för att visa att det kan handla om både små och stora saker. Berätta även att det som sägs i rummet stannar i rummet och att man har rätt att säga pass.


Ut med det gamla – in med det nya!

Så här i slutet av året vill jag dela med mig av en metod  som gör det lättare att fokusera på nya mål och lämna det gamla bakom sig. Metoden lånar jag av Liselotte Norén, som också är den som träffade den gamla mannen i Asien, närmare bestämt i Thailand på gränsen till Burma, för många år sedan. Så här säger Liselotte:

”Vi har en nyårstradition i vår familj som jag gärna delar med mig av. Jag tror på att summera, utvärdera och reflektera och har under många år haft nyårsnoja över allt som jag inte hunnit med. Läs resten av inlägget »


Visa uppskattning

Det här är en enkel övning som passar bra som avslutning på en konferens eller varför inte ett vanligt personalmöte?

Beroende på hur ni sitter så ger du instruktionen att alla ska skriva en lapp till de två kollegor/konferensdeltagare som sitter till höger och till vänster alternativt till alla som sitter runt bordet (om ni sitter i öar): ”Jag uppskattar dig för att …”(nämn två saker). Därefter lämnas lapparna till de berörda. Var och en skriver alltså lika många lappar som man får. Läs resten av inlägget »