Rita porträtt utan att se på pappret

Det här är en övning som många säkert känner igen, den används både på bildlektioner i skolan och i teambuilding i styrelserum. Den finns i många olika varianter och jag vill beskriva den variant jag haft mest nytta av.
Det här är en bra metod för att få deltagarna att våga närma sig varandra lite mer och få kontakt. De får vara kreativa på ett prestigelöst sätt, och ha roligt!

Övningens syfte:
Den kan vara en del av en inledning på en längre utbildning eller konferens med deltagare som inte tidigare känner varandra, och då genomföras som en presentationsövning.
Den kan också användas som en icebreaker i en grupp som redan känner varandra, men där det behövs något som bryter av och ger ny energi.

Läs resten av inlägget »


Kommunikationsövning

Den här övningen är ett bra val som inledningsövning/presentationsövning i en grupp där ni till viss del redan känner varandra. Övningen tränar gruppens förmåga till aktivt lyssnande och utvecklar kommunikationsförmågan och öppenheten i gruppen.

playmobil-451203_960_720Placera en hög med Styrkekort mitt på bordet. Gå sedan laget runt och låt en person i taget ta ett styrkekort. Uppgiften nu är att läsa vad som står på det kort man valt och sedan säga något om vad man tänker kring denna styrka.

Till exempel:
Är det något jag vill utveckla?
Är det en styrka som är viktig för oss i vårt arbete?
Vad associerar jag till?
Vad hände sist jag använde mig av den här styrkan?

Ja, ordet är fritt för den som står i tur att säga något om sitt styrkekort!

Läs resten av inlägget »


Pulsen

Ibland kan det vara bra att starta ett möte eller en skoldag med en övning som hjälper deltagarna att lämna de tankar som de har med sig och istället kliva in i nuet, att fokusera på här och nu. Det här är en energizer som inte tar så lång tid att göra och passar lika bra på arbetsmötet som i ungdomsgruppen.

pulsen

Läs resten av inlägget »


En gång träffade jag Stålmannen…

6632948497_722fc1d879_zbettiesalt

Den här övningen kan användas som en energizer när en sammankomst av något slag börjar bli tråkig eller enformig. Ni vet, efter en stund behöver man ett avbrott och göra något annat. Och om man då får vara lite kreativ och får skratta lite så är det extra bra! Övningen går även att använda när deltagarna i en grupp behöver presentera sig eller lära känna varandra.

Alla deltagarna får i tur och ordning dra varsin lapp från en burk, hatt eller något annat som det kan vara lämpligt att ha lappar i. På varje lapp har du skrivit början på en berättelse, i jag-form. T ex. en dag träffade jag Stålmannen på Ica… Den som drar lappen ska låtsas att det är något den har gjort och fortsätta berättelsen. Läs resten av inlägget »


Du får inte säga R

Det här är en aktiv och rolig övning då du måste våga misslyckas…

Ice_cream_cone

Passar mellanstora grupper. Ställ upp alla deltagarna på två led.
Instruera att de ska få improvisera och spela upp en scen, t ex Glassförsäljare och kund. Läs resten av inlägget »


Tala med en röst

Improvisationsövningar är roligt och energigivande, perfekt som isbrytare på konferensen!
Här kommer en övning som jag lånat från Improverket.

improverket

På bilden ser vi två skådespelare från Improverket som samarbetar

 

Två personer tillsammans:

Uppgiften är att de ska tala i en röst, som om de var en person, där de tillsammans formar ord/meningar utan att den ena eller andra styr. De två personerna kan till exempel vara en ”expert” av något slag, som blir intervjuade av dig.
Flera personer tillsammans:

Ge alla mötesdeltagarna uppgiften att svara som om de vore en och samma person. Uppgiften underlättas om de står tillsammans, ganska tätt. Du står framför dem och ställer enkla frågor. Uppmana deltagarna att svara med ett ord i taget och lyssna in varandra.

 


Rörelse- eller ljudmemory

Spela memory med hela kroppen!

Det här är en rolig energigivande lek där man får vara lite barnslig! Om syftet är teambuilding kan man passa på att para ihop personer som vanligtvis inte brukar samarbeta. Perfekt för terminstarten, för mellanstora och stora grupper. Det behövs en stor tom yta där man kan vara som är tillräckligt stor för antalet deltagare att sprida ut sig på. Inomhus eller utomhus spelar ingen roll.

Börja med att dela in deltagarna i par. Ett av paren får gå ut ur rummet eller ur syn- och hörhåll. De kvarvarande paren ska två och två prata ihop sig om en rörelse och/eller ljud – till exempel en liten sångstrof – som blir just deras. När alla par har sin rörelse/ljud så kollar ni igenom, gå laget runt, så att inga par hittat på exakt samma. Om det skulle inträffa kan man lägga till någon liten extra grej – rörelse eller ljud – för ett av paren. Därefter så ska de sprida ut sig i rummet, gärna i räta rader. Precis som man sprider ut memorykorten på ett bord!
Läs resten av inlägget »


Tvärtomfrågesport

Lek med enkla frågor att svara fel på – klurigare och roligare än man kan tro!

Den här leken kan vara en tävling mellan två lag eller flera. Går till exempel att använda som en del av en femkamp. Lagen ställer upp sig parallellt, varje lags deltagare i ett eget led. Lekledaren har förberett sig med en lång lista med frågor som har självklara svar. (Se bilden nedan, ”rätt” svar står utskrivet för att ledaren ska slippa tänka själv, och riskera att göra fel!) Ledaren ställer en fråga till första personen i ett av leden. Personen måste nu svara utan betänketid tvärtom mot hur det är i verkligheten, dvs ja i stället för nej och nej i stället för ja. Man måste helt enkelt svara fel! Klarar man frågan får man ställa sig sist i ledet, klarar man den inte, eller tar för lång tid på sig att svara åker man ut. Nu är det nästa lags tur att få en fråga. Ledaren fortsätter fråga leden växelvis. Det lag som har deltagare kvar längst alternativt flest deltagare kvar när frågorna är slut vinner. Läs resten av inlägget »


Opp och ut och gå!

Den här övningen/leken passar särskilt bra för lite större grupper, när man vill skapa energi och tempo. Bra som ett avbrott under exempelvis en konferens för att alla ska få röra på sig. Kan också vara en uppvärmningsövning då fler fysiska övningar står på agendan, rollspel och improvisationsteater mm. Läs resten av inlägget »


Namn på tid

Namnlek där utgångsläget är att alla deltagarna står i en ring. Varje deltagare ska nu säga sitt namn i tur och ordning. Därefter tar den som leder ett steg in i ringen och säger namnet på en annan av deltagarna, som då i sin tur tar ett steg in i ringen och säger namnet på en annan person, som får ta ett kliv in i ringen och säga namnet på ytterligare en person. Fortsätt så tills alla personer finns i den inre ringen. Läs resten av inlägget »